1.    INTANGIRIRO

Ibihugu byinshi ku isi byiyemeje gushyira imbaraga mu gukusanya Imisoro  ndetse n’Amahoro mu rwego rwo kwihaza mu mbaraga zituruka mu bushobozi abaturage bifitemo.Ni muri urwo rwego Leta y’u Rwanda buri mwaka yiyemeza kugena amafaranga azaturuka mu misoro ndetse n’amahoro azayifasha mu gukora imirimo yayo ndetse no kugera ku iterambere ryihuse rishingiye kuri gahunda yo kwigira biturutse mu bushobozi abanyarwanda bifitemo.

Muri rusange ibikorwa byo gutegura imihigo yerekana uko amafaranga azinjira bishingiye ku bice bitandukanye aribyo ; gutegura umuhigo aho umuhigo uhera ku rwego rw’umudugudu ,Akagali, Umurenge n’Akarere gahuza byabindi byose byateguwe kugira ngo  hagaragazwe urutonde rw’abasora n’ibisora kugira ngo byemezwe kandi hategurwe ibikorwa bigomba kugaragara muri gahunda y’iterambere ry’Akarere . Nyuma yo guhuza imibare hategurwa umuhigo ushingiye kubisora ndetse n’abasora mu Karere nyuma iyo mibare igashyirwa ahagaragara hashingiye ku misoro izava mu Mirenge. Mugushyira mu bikorwa  uyu muhigo w’imisoro hashingirwa ku mibare w’ibisoreshwa biri mu  Karere, buri Murenge wose utanga raporo igaragaza uko imihigo yashyizwe mu bikorwa ugaragaza amafaranga yinjiye ukwezi ku kwezi . Nkuko twabivuze haruguru nyuma yo kubona  amafaranga azinjira hategurwa gahunda zibikorwa byihutirwa n’amafaranga azakoreshwa bigashyirwa mu bikorwa hashingiye ku mafaranga azinjira muri uwo mwaka. Ese amafaranga yagombaga kwinjira arangana buri mwaka?

Amafaranga agomba kwinjira ntabwo angana buri mwaka kuko umwaka wa  2013-2014 Akarere kagombaga kwinjiza Miliyali 1,300,000,000  Frw naho 2014-2015 Akarere kagombaga kwinjiza miliyali 1,400,000,000 Frw  naho 2015-2016 Akarere kagombaga kwinjiza miliyali 1,548,000,000 Frw, anaho uyu mwaka hagomba kwinjira angina nayari yarateganijwe umwaka ushyize  , impamvu yo kutazamura ikaba ari uko ayateganijwe umwaka ushyize atagezweho 1,548,238,660 Frw .

Izamuka ry’amafaranaga agomba kwinjira buri mwaka rishingiye ku ngamba nshya n’ibikorwa byihutirwa bigomba kwihutisha iterambere n’impiduka mu Karere. Intego y’ibanze mu kuzamura imisoro ishingiye cyane kugera ku bukungu burambye kuburyo bwihuse no gutuma habaho impinduka mu bukungu . Amafaranga yinjira akoreshwa ibikorwa bitandukanye harimo kwishyura imishahara y’abakozi, kugura ibikoresho binyuranye no mu bikorwa by’iterambere bigenewe abaturage.

2.     INTEGO RUSANGE

-          Kubaka ubushobozi bw’Akarere

-          Gukurikirana ishyirwa mu bikorwa bya gahunda za Leta bishingiye ku misoro n’Amahoro by’Akarere.

-          Gukora ibikorwa biteza imbere Akarere

3.    
INTEGO ZIHARIYE

-          Gukora ibikorwa by’Akarere

-          Kwishyura imishahara y’abakozi b’Akarere

-          Kugura ibikoresho bikoreshwa mu Karere

-          Gukora bimwe mu bikorwa by’iterambere ry’Akarere

 

4.    INKOMOKO Y’AMAFARANGA Y’IMISORO N’AMAHORO

Mu rwego rwo kongera ubushobozi bw’Uturere hari imisoro ndetse n’amahoro Leta yeguriye Uturere ariyo :

Ø Umusoro w’Ipatenti

Ø Umusoro ku nyungu z’ubukode

Ø Umusoro ku mutungo utimukanwa

Ø Amahoro